These fancy caramel decorations bring the heat!

These fancy caramel decorations bring the heat!

For full recipe and instructions: http://snip.ly/caramel

Tieto fajnové karamelové dekorácie prinášajú teplo!

Pre celý recept a návod: http://snip.ly/caramel