VAŠIM ŠKOLÁM SA DARÍ ČORAZ VIA…

VAŠIM ŠKOLÁM SA DARÍ ČORAZ VIAC ?
Riaditelia vašich škôl hodnotili úspechy, ktoré ste v tomto roku dosiahli. Spolu s učiteľmi vás podporujú, aby ste mohli cestovať, realizovať svoje nápady a pripravujú vás nielen do zamestnania, ale aj do života. Ďakujeme!