Výsledky prijímacích pohovorov – prvý termín prvého kola

 {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/vyhovel.pdf|100%|600|google}

 {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/nevyhovel.pdf|100%|1800|google}