Každý musí začať od seba. Buď …

Každý musí začať od seba. Buď aj ty práve tým dobrým človekom.