AKTUÁLNY OZNAM

Od 8.3.2021 prebieha v Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb vyučovanie nasledovne:
– prezenčné vzdelávanie pre žiakov končiacich ročníkov sa začne od 10.3.2021 (streda) – platí pre triedy III.A, IV.PK a V.HA (za splnenia podmienok uvedených v správe v Edupage),
– dištančné vzdelávanie – pokračuje pre všetky ostatné triedy podľa platného rozvrhu.