Jana Matúšová Borovská Ľvov v…

Jana Matúšová Borovská

Ľvov v mojom srdci

Keď padalo zo stromov zlato
a slnko sa úprimne smialo na to.

Keď padali slzy šťastia do višňového vína
a ľúbiš tú zem aj keď nie je to tvoja domovina.

Tak je to mesto stromov a láskavých duší
a srdcia v Halíči sú milé aj keď niekedy prší.

Tak to je v meste môjho srdca jeseň
a verím, že Ľvov mi zas zaspieva svoju pieseň.