TOTO MÔŽE BYŤ POSLEDNÁ ŠKOLA,…

TOTO MÔŽE BYŤ POSLEDNÁ ŠKOLA, KTORÚ SME TAKTO KRÁSNE ZMODERNIZOVALI.
Dovoľte mi začať takto dramaticky, pretože situácia taká aj je. Nový daňový bonus ukrojí z rozpočtov samospráv taký veľký kus, že na rozvoj môžeme zabudnúť, ledva si budeme plniť povinnosti. A áno, veľmi utrpí aj školstvo. To, ktoré sme tak perfektne naštartovali. Záujem o naše stredné odborné školy stúpol za posledné roky o tretinu a po absolventoch sa len tak zapráši. Jedným z dôvodov sú aj centrá odborného vzdelávania a prípravy, ako napríklad toto, ktoré sme dnes odovzdali Strednej odbornej škole technológií a remesiel na Ivanskej ceste. Vďaka investícii kraja je to dnes moderná škola so špičkovým vybavením. Na dlhú dobu to však môže byť posledný veľký projekt v školstve. A vrátime sa tridsať rokov dozadu do čias, kedy do budov zatekalo a moderné učebne či podobné centrá na prax boli chimérou.