Výsledky II. kola prijímacích skúšok – 20. jún 2017

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/prijati_2kolo_20_jun.pdf|100%|600|google}