Zoznam prijatých uchádzačov

 

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6444K00 čašník, servírka 

Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)

5904

Ev

Hr

5430

Pa

Ri

5128

Si

Li

5602

Ni

5517

Fr

Pu

5819

Al

6023

Ca

Ta

O712

Fi

Pe

1019

Ma

1022

Lu

Sl

5906

Va

Vr

5118

Mo

Ru

6001

Mi

O217

To

6426

Ja

6105

Le

Fi

 

 

 

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6432K00 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 

Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)

5325

Do

5714

Si

Šp

5321

Al

Ko

6221

Ve

Bo

5101

Va

Se

5617

Ve

La

5711

Le

Ma

5128

Si

Li

O511

Ma

Ag

O609

Ra

Ko

O927

Pe

Ša

5923

Ni

So

5813

Sa

Mi

1017

Ja

Ja

5724

Mi

Fi

5630

Sa

Vi

6124

Do

Hu

5618

Ie

Me

O419

Vi

Kn

O913

Mi

Fe

O417

Ol

Bo

O417

Be

6030

Nh

Vu

6216

Da

O806

Ma

Pr

O330

Kv

Po

O806

Re

Po

5707

Ni

Ša

O930

Je

Če

O427

Da

 

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6323K00 hotelová akadémia 

Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)

5306

Kr

Mo

5125

Pa

Za

5708

Chi

Pl

6008

Sa

Be

5211

Kr

5722

Je

Co

5827

Da

Ru

5810

Kr

Sm

O529

Ol

Pe

5702

Al

Še

O804

An

Šn

O315

Da

La

O803

Da

Ta

5925

Te

Hv

6125

Si

Si

O528

Ol

Ma

O112

Se

1202

Sa

La

5324

Ni

Hr

5815

Zu

Sm

5429

Di

We

6202

In

O316

Da

St

O602

Os

Mo

5101

Ka

Or

O823

Ma

Ča

O707

Mi

Ki

O706

De

Ba

O705

Ti

Cs

O227

6219

Vi

Po

1017

Ja

Ja

6105

La

De

5930

Ja

 

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6445K00 kuchár  

Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)

5514

Le

Sl

O904

Chr

Ba

O710

Ad

Vo

O707

Pa

Be

O107

Lu

O709

Da

Ši

1022

Pa

Ga

1222

Ri

Hr

O317

Pa

Da

6205

Ka

Tr

O629

Ro

Le

O604

Jo

Ri

1104

Lu

Pa

O416

To

Sz

O806

Re

Po

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 2950M00 poradenstvo vo výžive 

Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)

5726

Ba

Be

O622

Sa

Hi

5505

La

Gr

5603

Va

Vr

O315

Da

La

5430

Pa

Ri

5104

Si

Wo

1104

Be

Da

O519

An

Po

5313

Vi

Hr

O416

Ad

Sk

O116

Do

Ka