Výsledky prijímacích pohovorov zo dňa 17. mája 2018

 {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/2017_2018/vysledkyP2_2018.pdf|100%|600|google}