Zoznam prijatých uchádzačov: š…

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 2950M00 poradenstvo vo výžive
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5726 Ba Be
O622 Sa Hi
5505 La Gr
5603 Va Vr
O315 Da La
5430 Pa Ri
5104 Si Wo
1104 Be Da
O519 An Po
5313 Vi Hr
O416 Ad Sk
O116 Do Ka