Zoznam neprijatých uchádzačov:…

Zoznam neprijatých uchádzačov: študijný odbor 6432K00 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5823 Am Ma
O912 Ma Ha
O809 Re Me
1223 Fi To
1213 Fi Bo
O719 Tr Th
1225 Pe Mi
O128 Mi Pš
5110 Ka Ko
O301 St Sz
5306 Ni Rá
6105 Az So
5226 Ni Ko
5926 Vi Ko