ĎAKUJEME V mene psíkov z útul…

ĎAKUJEME??

V mene psíkov z útulku Sloboda zvierat -Polianky, ďakujeme každému, ktorý sa rozhodol pomôcť ?.

Najväčšie poďakovanie a uznanie patrí triede III.PH, ktorá prišla s týmto projektom – Farského pomáha psíkom bez domova, do ktorého zapojili celú školu. Dokonca aj širokú verejnosť z okolia Farského. A v neposlednom rade, ďakujeme vedeniu školy za podporu pri realizácii projektu.

Podarilo sa vyzbierať desiatky kg cestovín, granúl, konzerv. Niekoľko vriec s dekami, hračkami. Zároveň sa podarilo vyzbierať 145,50 €, ktoré sa použili na ďalší nákup krmiva. ??

Dnes v piatok 22. 2. 2019, všetky tieto veci boli niektorí žiaci z III.PH s pánom školníkom zaniesť do útulku.

ps. Ešteže máme dodávku. ?