Novinka – pomaturitné štúdium

Novinka – pomaturitné štúdium
1.9.2021 otvárame 1.ročník trojročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore 63 18 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií. Štúdium je určené pre úspešných absolventov stredných škôl s maturitnou skúškou.
Elektronická prihláška na štúdium je k dispozícií na edupage školy: https://farskehozssp.edupage.org/register/