Dňa 21.9.2022 sa žiaci III.PK triedy zúčastnili odbornej exkurzie v zážitkovom centre Medolandia v Dolnej Krupej.
Dozvedeli sa veľa užitočných informácií o včelárstve, chove včiel, produktoch, ktoré nám včelstvo poskytuje ale zároveň aj o spracovaní medu a výrobe medoviny. Mali možnosť navštíviť pivnice aj archív vyprodukovanej medoviny. Zapojili všetky svoje zmysly – hmat, čuch, sluch, chuť a ochutnali med a medovinu.
Pani sprievodkyňa nezabudla spomenúť aj históriu a vplyv pôvodných majiteľov na rozvoj obce a regiónu.
V súčasnosti je Medolandia a spol. APIMED jedinečný koncept spojenia histórie, vytvorenia obchodnej značky a šírenia dobrého mena aj za hranicami Slovenska.