den-zeme-v kastieli-v-stupave

Deň Zeme v Kaštieli v Stupave

Deň Zeme je celosvetovým sviatkom, ktorý si každoročne pripomíname aj v DSS a ZpS Kaštieľ. V roku 1970 ho za svetový vyhlásil americký senátor Gaylord Anton Nelson. Motivoval a povzbudzoval najmä študentov k vypracovaniu projektov na ochranu životného prostredia.

V spolupráci s našim zriaďovateľom – Bratislavským samosprávnym krajom sme sa zapojili do iniciatívy Čistíme náš kraj, ktorá prebiehala pri príležitosti tohto dňa. Spolu s prijímateľmi sociálnej služby sa zamestnanci pustili do zberu voľne pohodených odpadkov v okolí zariadenia. Počas doobedia vyzbierali niekoľko vriec odpadu, ktorý sa nahromadil počas celej zimy.

K zvyšovaniu environmentálneho povedomia prijímateľov sociálnej služby DSS a ZpS Kaštieľ prispela aj prednáška, ktorú si pripravila jedna zo sociálnych pracovníčok.

Deň Zeme v Kaštieli
Deň Zeme v Kaštieli

Prijímatelia sociálnej služby mali 26. apríla možnosť si v priestoroch spoločenskej miestnosti overiť, čo všetko vedia o správnom triedení odpadu. Rozdelení na dve skupiny formou kvízových otázok postupne získali informácie o tom, čo patrí a nepatrí do farebných nádob na triedený odpad, koľko kíl odpadu človek za rok vyprodukuje, alebo ako dlho sa v prírode rozkladá plechovka, či sklenená fľaša. Niektoré informácie si mnohí v pamäti len oprášil, iné boli nové a prekvapujúce. Súťažná atmosféra podporila dobrú náladu a účastníci si, veríme,  odniesli cenné poznatky o tom, ako môžeme aj zdanlivo malými činmi prispieť k tak veľkej veci, akou je ochrana nášho životného prostredia.

Zdroj: Jana Gavorníková, Petra Hlavatá