Milí žiaci deviatych ročníkov,…

Milí žiaci deviatych ročníkov, ctení rodičia a výchovní poradcovia. Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 29. januára 2019 v našej škole. Pre účastníkov je pripravený bohatý program spojený so zážitkovým predstavením našich študijných a učebných odborov: Hotelová akadémia, Pracovník v hotelierstve […]