Dovoľte, aby sme Vám predstavili víťazný projekt Participatívneho rozpočtu BSK, ktorý získal 39 hlasov z celkového počtu 101 hlasov. Veríme, že nová oddychová zóna navrhnutá triedou IV PK nám spríjemní čas a pohodu v škole. Projektu sa zúčastnilo 115 ľudí, spolu s koordinátorom projektu PhDr. Adriánom Halanom a pánom učiteľom Mgr. Zemanom. Veľká vďaka patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju a pánovi riaditeľovi PaedDr. Jozefovi Horákovi, ktorý tento projekt podporil.