les-nie-je-smetisko

Les nie je smetisko

Mestské lesy v Bratislave pripomínajú, že les nie je smetisko, nie všetci ľudia to však pochopili. Reagujú tak aj na nedávny prípad čiernej skládky odpadu v piatom stupni ochrany, keď niekto do lesa vyviezol azbestovú strešnú krytinu. Azbest pritom nie je hocijakým odpadom, ide o karcinogén. Informujú o tom na sociálnej sieti.

„Pri inhalácii (vdýchnutí) môže spôsobiť závažné ochorenia ako azbestózu či rakovinu pľúc,“ konštatujú mestské lesy s tým, že príznaky azbestózy, teda nezvratného zjazvenia pľúc, sa môžu prejaviť aj 20 rokov od vdýchnutia vlákien.

Podľa súčasnej legislatívy môžu s takýmto odpadom manipulovať iba odborne spôsobilé firmy. Odstraňovanie azbestu je náročné, keďže je nutné aplikovať špeciálny postrek, ktorý zabráni uvoľňovaniu vlákien. „Nezabúdajme na prírodu. Čokoľvek, čo v lese vyhodíme, má na prírodu a okolie negatívny účinok,“ odkazujú mestské lesy.

V minulosti sa azbest pre jeho izolačné vlastnosti používal v budovách či plášťoch potrubí. Od roku 1970 sa od neho upustilo. Doteraz však ostáva súčasťou mnohých starších budov.