opravy-na-cintorine-v-modre

Opravy na cintoríne v Modre

Združeniu záchrany cirkevných pamiatok sa v spolupráci s Rímsko-katolíckou farnosťou v Modre podarilo opraviť renesančnú zvonicu a priľahlý múr.

“Zvonicu vnímame ako súčasť kultúrnych pamiatok, ktoré si v našom meste vyžadujú pozornosť. Vzhľadom na obmedzené financie sme boli nútení vykonať iba čiastočné umelecko-remeselné práce. V budúcom roku máme záujem pokračovať až do ukončenia celkovej obnovy,” uviedla podpredsedníčka Združenia záchrany cirkevných pamiatok v Modre Katarína Machatová.

Cirkev získala na obnovu 15 750 eur z dotácie Ministerstva kultúry SR, Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre bolo úspešne v čerpaní viacerých dotácií: 5 000 eur z Nadácie SPP, 1000 eur z Individuálnej dotácie BSK, 2000 eur z mesta Modry a 1000 eur z Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA.