preco-nepremava-autobus-do-rajky?

Prečo nepremáva autobus do Rajky?

Do Rajky v minulosti premávala linka Dopravného podniku Bratislava (DPB). V prevádzke bola od roku 2010 do roku 2020. Pôvodne premávala od novej budovy Slovenského národného divadla do Rajky. Neskôr bola presunutá len od zastávky ŽST Rusovce smerom do Rajky.

Od septembra 2020 bola, kvôli prebiehajúcej pandémii a uzatvoreným hraniciam, pozastavená. Nakoniec prišlo aj k úplnému zrušeniu linky 801.

Ako uvádza Dopravný podnik Bratislava vo svojom stanovisku, dôvodom neobnovenia linky 801 bola dlhodobá stratovosť a finančný úbytok tržieb dopravného podniku. „Linku sme prevádzkovali na komerčnom základe, teda nebola zahrnutá vo výkonoch vo verejnom záujme, ktoré si objednáva hlavné mesto. Komerčný úspech však táto linka nemala a tržby z cestovných lístkov nepokryli jej náklady,“ uviedol dopravný podnik.

Do Rajky síce nepremávajú autobusy, ale dá sa tam dostať prostredníctvom vlakovej linky, ktorá premáva medzi Petržalkou a Rajkou. V úseku Petržalka-Rusovce je zaradená do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) ako linka S8.

Chýba financujúci partner na maďarskej strane

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v septembri 2022 obnovil prevádzku linky do Hainburgu. Na financovaní sa po dohode spolupodieľajú traja partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko. Podobne by mohla byť prevádzkovaná linka aj do Rajky, avšak na maďarskej strane, na rozdiel od Rakúska, chýba financujúci partner.

„Medzinárodné linky prevádzkované vo verejnom záujme (teda nie komerčné linky) sa zabezpečujú v prípade, ak sa na financovaní spolupodieľa aj zahraničná strana. Príkladom – a úspešným – je linka 901 do Hainburgu, pri ktorej sa Dolné Rakúsko spolupodieľa financovaním 33 % celkových nákladov. Bratislavský samosprávny kraj intenzívne komunikoval s obcou Rajka, ako aj s predstaviteľmi župy Györ Moson-Sopron. Dokonca začiatkom tohto roka bolo stretnutie aj so zástupcami obyvateľov Rajky, kde im boli tieto informácie odovzdané a celá situácia vysvetlená. Kompetenciu rozhodnúť o spolufinancovaní prevádzky tejto linky má na susednej strane maďarské ministerstvo dopravy,“ ozrejmil Martin Urmanič, poverený generálny riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).

Podľa Urmaniča je Bratislavská integrovaná doprava personálne aj odborne pripravená túto linku vniesť do systému. „Návrh cestovného poriadku a opcia na vykonávanie tejto linky prímestským dopravcom existuje. Neexistuje však spolufinancujúci partner na realizáciu tohto zámeru na maďarskej strane,“ upozornil.

BID pripomína, že od decembra 2023 budú na trati z Rajky do Petržalky významne posilnené vlaky, čo zásadným spôsobom rieši situáciu obyvateľov maďarskej obce Rajka.

„Ak sa raz zmení filozofia maďarského premiéra Orbána a nebude riešiť len nákup budov na Slovensku a podporovať futbal v Dunajskej Strede, bude šanca, že sa na maďarskej strane nájde aj tých menej ako 100 tisíc Eur ročne potrebných na spolufinancovanie medzinárodnej linky pre ľudí žijúcich v Rajke,“ dodal Urmanič.

Foto: Dopravný podnik Bratislava