Stredoškolská odborná činnosť …

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2021/22

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách je práca s nadanými žiakmi a ich zapájanie do rôznych mimoškolských aktivít. Jednou z významných možností je nepochybne aj zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti. Tento školský rok sa konal už 44. ročník SOČ.
Súťažná prehliadka odborných prác na našej škole má už dlhodobú tradíciu, práce našich žiakov zaznamenávajú významné úspechy v silnej konkurencii iných stredných odborných škôl a gymnázií. Za úspešnými výsledkami súťažiacich od školských a krajských kôl až po celoštátne je systematická práca pedagógov školy, ktorí usmerňujú odborné záujmy žiakov a… Viac