Ku dňu učiteľov


Vážení a milí učitelia, pri príležitosti vášho dnešného sviatku mi dovoľte vysloviť tri želania.
Našim školám želám otvorenosť. Želám vám múdrosť a odvahu udržiavať správnu rovnováhu medzi tým, čo treba zachovať z minulosti a čo treba opustiť v mene toho, čo ešte len prichádza.
Želám vám vyššiu mieru slobody. A keďže sloboda musí byť ošetrovaná zhora nadol, želám vám, aby ste v tom mali podporu aj od vedenia vašich škôl.

Napokon, uprostred rozbúrených vôd vám želám pokoj. Nečakanú a neželanú karanténu môžeme využiť aj ako príležitosť k upokojeniu, ako možnosť vystúpiť zo zabehnutej rutiny a na všetko sa pozrieť novými očami.

Vážení učitelia, ďakujem vám za to, že tu ste pre naše deti, veľmi si to vážim. Aj vďaka vášmu úsiliu môžem s dôverou povedať: Zvládneme to!
#srdcomspolu