ÚVZ SR: ZASADALO ODBORNÉ KONZÍ…

ÚVZ SR: ZASADALO ODBORNÉ KONZÍLIUM, OD PRVÉHO SEPTEMBRA NÁS ČAKAJÚ ZMENY

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

RIZIKOVÉ…