18.-rocnik-sutaze-v-darcekovom-baleni-ukazal,-ze-slovenske-a-ceske-stredne-odborne-skoly-su-zasobarnou-talentovanych-a-zrucnych-mladych-ludi

18. ročník súťaže v darčekovom balení ukázal, že slovenské a české stredné odborné školy sú zásobárňou talentovaných a zručných mladých ľudí

Už po 18-krát sa konala obľúbená súťaž mladých talentov v darčekovom balení, ktorá tento rok opäť dokázala, že záujem o odborné vzdelávanie v oblasti obchodu a služieb neustále rastie. Súťaž bola organizovaná Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča a tento rok privítala nielen slovenských žiakov, ale aj účastníkov z Českej Republiky. Tento rok niesol motto „Tvoríme pre radosť iných“, čím bol zdôraznený altruistický prístup k tvorbe a význam darovania.

Za organizáciou stál odhodlaný tím z SOŠ OS Samuela Jurkoviča, pod vedením predsedníčky celoštátnej komisie Ing. Tatiany Mókosovej. Organizačné zabezpečenie súťaže mali na starosti Mgr. Viera Nižnanská a Katarína Vajgelová, ktorým pomáhala odborná hodnotiaca komisia v zložení Miroslava Sedláčka, Moniky Pavlovskej a Zuzany Važeckej.

Súťažiaci predviedli vysokú úroveň kreativity a odbornosti, čo svedčí o kvalite stredných odborných škôl a ich prístupe k výchově budúcich generácií profesionálov. V celkovom poradí sa na popredných miestach umiestnili Aneta Růžičková z Českých Budějovíc, Natálie Mládková z Českých Veleníc a Gabriel Ďurčovič z Nových Zámkov.

Všetci účastníci obdržali hodnotné vecné ceny, financované z prostriedkov MŠVVaM SR, Rady rodičov pri SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča a darované od sponzorov a zamestnávateľov spolupracujúcich so školou. Táto podpora zdôrazňuje význam partnerstva medzi školami a podnikateľským sektorom v príprave odborníkov.

Tento ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení opäť ukázal, že slovenské a české stredné odborné školy sú zásobárňou talentovaných a zručných mladých ľudí pripravených čeliť výzvam budúcnosti. Vďaka ich prístupu „Tvoríme pre radosť iných“ môžeme očakávať, že budúca generácia profesionálov prinesie svetu nielen estetickú hodnotu, ale aj hlboké ľudské posolstvo.

Výsledková listina