agrorezort-podpori-stredne-odborne-skolstvo-a-vedu-i-vyskum-na-univerzitach

Agrorezort podporí stredné odborné školstvo a vedu i výskum na univerzitách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí stredné odborné školstvo a vedu i výskum na univerzitách. Vyplýva to z memoranda, ktoré v pondelok v Pruskom podpísal šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov (SK8) a rektormi troch univerzít.

„Mojou úlohou je vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť všetky podporné mechanizmy na rozvoj odborného školstva, ktoré vychováva mladú krv pre sektor poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Verím, že podpis memoranda je začiatkom nastavenia úspešnej spolupráce s akademickou obcou a krajmi a prispejeme spoločným úsilím k zachovávaniu a zatraktívneniu agrárnych foriem štúdia a následne práce v agrosektore,“ skonštatoval minister.

Cieľom memoranda je vytvorenie základného rámca pre partnerstvo strán zaväzujúcich sa aktívne spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania, prípravy žiakov a študentov na výkon povolania a odborných činností, vedy, výskumu, inovácií a poradenstva pri napĺňaní spoločných cieľov pre rozvoj agrorezortu.

Spolupráca bude zameraná najmä na posilnenie postavenia agrorezortu, prenos poznatkov a inovácií do praxe a odovzdávanie skúseností z praxe pre rozvoj stredného odborného vzdelávania ako jedného zo základných prvkov udržateľnosti ľudského potenciálu v agrorezorte.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) predstavuje garanta stredného odborného školstva v rámci SK8 a Stredná odborná škola Pruské je jedinou školou v TSK, ktorá vychováva absolventov v poľnohospodárskych odboroch.

Signatármi memoranda sú minister pôdohospodárstva, predseda SK8 Jozef Viskupič, predseda TSK a podpredseda SK8 Jaroslav Baška, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová, rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy.