aka-ja-aktualna-situacia-s-komarmi-v-povodi-moravy

Aká ja aktuálna situácia s komármi v povodí Moravy

Vplyvom zdvihnutia hladiny Moravy v apríli tohto roku, prišlo k prvému vyliatiu rieky do jej inundačného územia. Dobrovoľníci z obcí pod taktovkou regionálnej koordinátorky pre dobrovoľníkov podali obdivuhodný výkon, kedy takmer 3 týždne dennodenne aplikovali Bti do liahnísk s výskytom komárov. Aplikovanie Bti zastrešovala odborne spôsobilá osoba. Dobrovoľníci zasiahli na 30 hektároch samotných liahnísk komárov od Vysokej pri Morave až po kataster obce Veľké Leváre. Bolo ošetrených viac ako 80% všetkých aktívnych liahnísk. 

Druhý krát sa rieka Morava začala rozlievať 17. mája. Je to teda presne týždeň, čo sa voda naliala do liahnísk. Na väčšine územia sme však nové larvy z tejto záplavy nezaznamenali, aj vďaka tomu, že sa intenzívne zasahovalo v prvej vlne. Zaznamenali sme liahniská na území Devínskeho jazera, nie však v takom rozmere, ako to bolo v apríli. Novovyliahnuté larvy sa našli vo väčších množstvách na území katastra obce Sekule. Zrejme preto, že po aprílovej záplave tamojšie liahniská zostali suché alebo vyschli medzi prvými. 

„Liahniská v katastroch obcí Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Malé a Veľké Leváre sú bez novovyliahnutých lariev. Zdá sa, že interval medzi záplavami bol príliš krátky, pôda zostala podmáčaná a preto sa nové larvy nevyliahli. V katastri Moravského sv. Jána sa však ojedinele na liahniskách nachádzajú staršie larvy a kukly, ktoré teda ešte vyletia,“ informuje Zuzana Grujbárová, koordinátorka dobrovoľníkov na Záhorí, ktorí monitorujú terén pre aplikáciu biologického postreku. 

Čo sa týka dospelých komárov, subjektívne najhoršia situácia je v alúviu rieky na území katastrov Malých a Veľkých Levár a Moravského sv. Jána. Dá sa predpokladať, že tieto dospelce sa ešte budú rozširovať do okolitého územia, pri výraznejšom vetre aj na väčšiu vzdialenosť. Po intenzívnych dažďoch zostalo stáť veľa vody aj na lúkach a v blízkosti menších tokov vo „vnútrozemí.“ Môžu sa preto liahnuť aj iné druhy komárov, ako tie záplavové, nevieme však predvídať, v akom množstve to bude.