ako-sa-spravat-na-cyklotrasach-a kto-ma-kedy-prednost

Ako sa správať na cyklotrasách a kto má kedy prednosť

Mesto Malacky pripravilo skvelý článok o správaní sa na cyklotrasách.

Počas uplynulých mesiacov sa v našom meste sprístupnilo viacero nových úsekov cyklotrás. Tie si získavajú čoraz väčšiu obľubu a vídať na nich viac a viac cyklistov. S prichádzajúcim teplým počasím sa bude na cestičkách pre cyklistov vyskytovať čoraz viac ľudí na bicykloch. O to dôležitejšie je vedieť, ako sa na cyklotrasách/cyklochodníkoch/cestičkách pre cyklistov správať a kto má kedy prednosť.

Treba si predovšetkým uvedomiť, že cyklotrasa, respektíve cestička pre cyklistov, je z pohľadu zákona cesta. Cyklotrasy vedú obvykle pozdĺž ciest, sú vyznačené výraznou červenou farbou a rovnako ako v prípade ciest pre autá, aj na cyklotrasách sú priechody pre chodcov.

Chodec môže cez cyklotrasu iba prechádzať, nemôže ju používať na chodenie ako chodník. Navyše by mal chodec na cyklotrasu vstupovať iba vtedy, keď sa presvedčí, že je to bezpečné. Prechádzať cez cyklotrasu by mal v prvom rade cez priechod pre chodcov a ak priechod nie je v blízkosti, mal by cez cyklotrasu prechádzať kolmo na jej os (čiže najkratšou možnou trasou). Zároveň by sa chodec na cyklotrase nemal zdržiavať neprimerane dlho a mal by cez ňu prejsť urýchlene rovnako ako cez cestu. Keď už chodec na priechod pre chodcov cez cyklotrasu vstúpi, má prednosť. Absolútna prednosť chodcov však u nás neexistuje. Prednosť chodec teda nemá automaticky ešte pred priechodom. Kým vstúpi na cyklotrasu, či cestu, musí sa pozrieť na obe strany, či k nemu neprichádza vozidlo – v prípade cyklotrasy nemotorové vozidlo. Bicykel má rovnako ako iné vozidlá určitú brzdnú dráhu a určitú schopnosť manévrovať, a cyklista má tiež istú reakčnú dobu. Ak cyklistovi chodec nečakane skočí do cesty, porušil predpisy a vinníkom prípadnej nehody je on. Taká nehoda môže mať pre chodca i cyklistu vážne dôsledky. I náraz či pád v rýchlosti 10-20 km/h sa môže skončiť tragicky – najmä pre tých, ktorí nemajú helmu. Chodec by nemal cyklistu prinútiť k prudkým manévrom ani k prudkému brzdeniu.

Na cyklotrasu chodec nepatrí. Na cyklotrasu nepatria ani mamičky s kočíkmi, ani deti bez sprievodu rodičov, ani psíčkari venčiaci svojich miláčikov. Chodec by nemal chodiť ani po priechode pre cyklistov. Chodiť po cyklotrase môže iba cyklista, ktorý tlačí bicykel. Ostatní môžu dostať pokutu. Zjednodušene: na cyklotrasu patria iba tí, čo jazdia na športovom náčiní, vrátane korčúľ a kolobežiek. Zákon myslí aj na neobvyklú snehovú nádielku – po cyklotrase preto môžu chodiť aj bežkári.

V minulosti sa cyklotrasy vyznačovali zelenou, no nové predpisy hovoria výhradne o červenom značení. Červená farba má všetkým účastníkom premávky vrátane chodcov i vodičov motorových vozidiel, jasne naznačiť, že cyklista má prednosť. Ak je červenou farbou vyznačená cyklotrasa na ceste, cyklista má na nej prednosť aj pred vozidlami. Zároveň podľa novej úpravy zákona o cestnej premávke (č. 8/2009 Z. z.) platí, že vodič musí dať cyklistovi prednosť aj pri odbočení vpravo, nesmie teda cyklistovi jazdiacemu po cyklotrase skrížiť trasu.

Ak cyklotrasa pretína cestu a na ceste nie je vyznačená červenou farbou, ale iba ohraničením (podobne ako miesto na prechádzanie cesty pre chodcov), cyklista môže ísť na bicykli. Musí byť však opatrný a na vozovku smie vstúpiť iba vtedy, ak sa presvedčí, že cez priechod môže prejsť bezpečne. Na samotnom priechode už má prednosť pred prichádzajúcimi vozidlami. Cyklisti teda majú vlastné priechody pre cyklistov, spravidla hneď vedľa priechodov pre chodcov. Ak chce cyklista prejsť cez priechod pre chodcov, musí zosadnúť z bicykla, inak porušuje predpisy.

Vodiči, cyklisti i chodci by si mali osvojiť nové vodorovné dopravné značenie. Ide najmä o „žraločie zuby“ pred križovatkou vysvetľujúce prednosť.

Obozretní musia byť cyklisti, chodci aj vodiči. Nie každý pozná pravidlá cestnej premávky. Nie každý je dostatočne pozorný. Žiadne právo ani prednosť vás neochráni pred zraneniami. Okrem znalosti a pozornosti by si však každý mal pribaliť na cesty, cestičky i chodníky predovšetkým veľkú dávku tolerancie. Nepochybne sa situácia okolo cyklotrás zlepší iba v prípade, ak sa o to pokúsime. Cyklotrasy sú tu pre nás všetkých: môžu výrazne odľahčiť motorovú dopravu, zlepšiť životné prostredie a uľahčiť pohyb mládeži i dospelým.

  • Chodec nesmie používať cyklotrasu ako chodník
  • Chodec prechádza cez cyklotrasu cez priechod pre chodcov, keď v blízkosti nie je priechod, prechádza kolmo na os cyklotrasy a dáva prednosť cyklistom
  • Chodec sa pred vstupom na priechod musí presvedčiť, či cezeň vie prejsť bezpečne
  • Vodič musí dať cyklistovi prednosť aj keď odbočuje vpravo
  • Cyklista pred vstupom na priechod pre chodcov zosadne z bicykla
  • Cyklista nemusí zosadnúť z bicykla, ak prechádza cez priechod pre cyklistov
  • Vodič, chodec aj cyklista rešpektujú dopravné značenie a predpisy