alfred-wetzler.-vazen,-ktoremu-sa-podarilo-ujst-z-koncentrancneho-tabora-auschwitz-birkenau

Alfréd Wetzler. Väzeň, ktorému sa podarilo ujsť z koncentrančného tábora Auschwitz-Birkenau

Alfréd Wetzler bol spisovateľ, antifašista a bývalý väzeň, ktorému sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri meste Osvienčim.

Narodil sa 10. 5. 1918 v Trnave, v židovskej robotníckej rodine. V rokoch 1936 – 1940 pracoval v Trnave ako robotník. Na jar v roku 1942 bol deportovaný do koncentračného tábora v Osvienčime, odkiaľ v roku 1944 spolu s Rudolfom Vrbom utiekol. Len niekoľko dní po tomto úteku spolu spísali 32-stranovú správu, ktorá detailne opisovala koncentračný tábor v Osvienčime, jeho nákresy, štruktúru, štatistiku o väzňoch, počty obetí, ale aj spôsob likvidácie väzňov, ako boli mučení a splyňovaní. Vytvorili najkomplexnejší dokument, aký dovtedy o tomto tábore existoval, a ten mal slúžiť spojencom na to, aby dokázali zasiahnuť proti zverstvám, ktoré sa tam diali.

Toto hrdinstvo dvoch mladých mužov zachránilo podľa historikov životy takmer 200-tisíc maďarských Židov. Niektoré zdroje dokonca odhadujú tento počet až na 700-tisíc ľudí, ktorí sa vďaka tejto správe vyhli deportácii a nedostali sa do Osvienčimu. Žiadny iný individuálny akt počas vojny nedokázal zachrániť také obrovské množstvo ľudských životov.

Po Osvienčime prežil Alfréd Wetzler svoj život v Ružinove. Po druhej svetovej vojne pracoval najskôr ako redaktor (1945 – 1950), potom ako robotník (1950 – 1955) a následne až do roku 1970 v obchode. Po roku 1970 aj napriek tomu, že bol na invalidnom dôchodku, chodieval vypomáhať do ružinovskej knižnice. V roku 1945 vydal faktografické dielo Oswienčim, hrobka štyroch miliónov ľudí, ktoré bolo svedectvom človeka prežívajúceho toto peklo dva roky. Neskôr sa k tejto téme ešte vrátil a svoje spomienky spracoval v beletristickej podobe v knihe Čo Dante nevidel (1964). Pôvodne vyšla pod pseudonymom Jozef Lánik a až jej piate vydanie v roku 2009 vyšlo pod jeho skutočným menom.

Alfréd Wetzler zomrel 8. 2. 1988 v Bratislave.

Video špeciálne pre Bratislavský samosprávny kraj vytvoril režisér Peter Bebjak.

V roku 1997 mu prezident Michal Kováč prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam a 1. januára 2007 mu prezident Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam.

Dňa 29. 6. 2023 získal Alfréd Wetzler Ocenenie historická osobnosť Bratislavského samosprávneho kraja.

Prečítajte si: Správa Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu (1944)