amfiteater-na-devine-je-opat-v-rukach-hlavneho-mesta.-po-dlhych-rokov-sudnych-sporoch

Amfiteáter na Devíne je opäť v rukách hlavného mesta. Po dlhých rokov súdnych sporoch

Amfiteáter pod hradom Devín sa po dlhoročnom súdnom spore vrátil pod správu hlavného mesta Bratislavy. Dohodu o urovnaní schválilo mestské zastupiteľstvo. Riešenie zahŕňalo vysporiadanie sa s bývalým nájomcom prostredníctvom predaja alebo prenájmu niektorých pozemkov, ktoré pre mesto nemali využitie, keďže sa nachádzali pod alebo vedľa nehnuteľností vlastnených nájomcom.

Objekt bol pôvodne prenajatý súkromnej spoločnosti na 99 rokov v roku 1990, ale mestské zastupiteľstvo neskôr zmluvu napadlo, čo vyústilo do dlhodobého súdneho sporu, brániaceho akékoľvek rekonštrukčné práce na čoraz viac zanedbávanom objekte. Význam dohody spočíva v možnosti predísť ďalším rokom sporov, počas ktorých by stav objektu pokračoval v zhoršovaní.

Po vyriešení tohto sporu avizuje hlavné mesto ďalší krok, ktorým bude revitalizácia amfiteátra. Mesto plánuje hľadať partnera prostredníctvom verejnej súťaže, ktorý by prihliadal na význam a citlivosť lokality a verejný záujem.

Amfiteáter na Devíne, situovaný pod majestátnym hradom Devín nad brehom Dunaja, má bohatú a zložitú históriu. Jeho začiatky siahajú do obdobia pred koncom druhej svetovej vojny, keď bola v roku 1938 po odčlenení Devína od Československa a pripojení k Rakúsku začatá výstavba. Tento objekt bol súčasťou nacistických plánov na vytvorenie veľkokapacitných zhromažďovacích priestorov v prírode, ktoré mali slúžiť na šírenie myšlienok nadradenosti nemeckého národa. Architektonicky bol navrhnutý tak, aby pripomínal železničnú stanicu, situovanú nezvykle na brehu Dunaja. Po vojne, konkrétne od roku 1945, sa priestor začal využívať na podujatia so slovanským zameraním, čím sa úplne zmenil jeho pôvodný účel.

Prvý Slovanský deň sa na tomto mieste konal 5. júla 1945, kde sa stretli nespočetné zástupy účastníkov. V povojnovom období amfiteáter slúžil na prezentáciu slovanských myšlienok a hostil množstvo kultúrnych podujatí, vrátane operných predstavení. Hľadisko amfiteátra bolo schopné pojať viac ako stotisíc divákov, čo je na tú dobu veľkolepé číslo. Budova, ktorá obsahovala aj reštauráciu, ponúkala aj šatne pre účinkujúcich, čím prispievala k funkčnosti celého priestoru.

Objekt, ktorý počas socializmu spravoval štátny podnik Reštaurácie a jedálne, bol po roku 1989 prenajatý spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Táto spoločnosť mala podľa zmluvy zabezpečiť jeho rekonštrukciu. Avšak, po napadnutí platnosti tejto zmluvy mestským zastupiteľstvom v marci 1991 a následnom dlhoročnom súdnom spore, mestské zastupiteľstvo v decembri 2023 schválilo dohodu o urovnaní, ktorá bola odporúčaná advokátskou kanceláriou z dôvodu vysokej pravdepodobnosti neúspechu v spore.

Napriek architektonickým návrhom na revitalizáciu zahŕňajúcich reštauráciu, kaviareň, priestory pre kultúrne a spoločenské akcie, amfiteáter zostal nevyužitý a zruinovaný.

Amfiteáter na Devíne je teda objektom s bohatou históriou a potenciálom, ktorý však stále čaká na svoju novú kapitolu obnovy a oživenia, aby mohol opäť slúžiť verejnosti a nadviazať na svoje historické a kultúrne poslanie.