areal-hier-radost-strkovec-v-ruzinove-chcu-ciastocne-revitalizovat

Areál hier Radosť Štrkovec v Ružinove chcú čiastočne revitalizovať

Areál hier Radosť Štrkovec v bratislavskom Ružinove plánujú čiastočne revitalizovať. Mestská časť vyhlásila na dodanie a montáž hracích prvkov tender za vyše 125.000 eur. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zákazka sa má týkať existujúceho priestoru určeného pre hru a aktívny oddych detí a obyvateľov v rámci športovo-oddychového areálu pri Štrkoveckom jazere. „Zámerom verejného obstarávateľa je v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu existujúcich hracích prvkov ich demontáž a nahradenie novými certifikovanými hernými prvkami,“ uviedla mestská časť vo výzve.

Priblížila, že nahradenie bude dočasné, keďže sa plánuje komplexná rekonštrukcia celého areálu. Dovtedy je podľa samosprávy potrebné areál prispôsobiť tak, aby bolo možné a bezpečné ho ďalej využívať. „Nové herné prvky budú osadené tak, aby bola možná ich následná demontáž pred realizáciou celkovej rekonštrukcie areálu a zároveň ich bolo možné opätovne využiť a osadiť v iných areáloch a pozemkoch,“ doplnila. Lehota na predkladanie ponúk je do 21. februára.

Ružinov plánuje komplexnú revitalizáciu Areálu hier Radosť. Pre nevyhovujúci stav ho mestská časť dočasne zatvorila.