autorska-vystava-obrazov-„cestovanie-v-obrazoch“-michala-tejgiho

Autorská výstava obrazov „CESTOVANIE V OBRAZOCH“ Michala Tejgiho

Michal Tejgi je umelec žijúci súbežne v dvoch mestách. Vyrastal v Bratislave, kde tvorí a pracuje ako stavebný inžinier. Popri práci ďalej študuje, je poslucháčom doktorandského štúdia na fakulte FAST VUT a prechodne prebýva v Brne. Gro jeho autorskej tvorby je po technickej stránke realizované maľbou akrylom a suchým pastelom. Tematicky sa umelec orientuje najmä na život mestského obyvateľa. Maľby inšpirované mestom sú tak charakteristicky vyjadrené rôznorodou farebnosťou palety, ale aj štruktúrou prevedenia.  

Expozícia malieb v rámci autorskej výstavy „Cestovanie v obrazoch“ odkrýva autorove myšlienky a zachytáva umelcovo vnímanie ubiehajúceho okolitého prostredia, tak počas jeho ciest po Európe, ako aj po rodnom Slovensku. Vystavená kolekcia predstavuje obrazy inšpirované metropolami európskych krajín, ktoré navštívil za posledné dva roky. Práve tieto diela zachytávajú atmosféru, ktorú zažil v daných lokalitách. Farebnosť jeho obrazov je metaforou k výtvarníkovmu charakteristickému pocitu z daného miesta. Každá maľba pôsobí na diváka subjektívne a otvára mu priestor na vlastnú realizáciu – autor by rád touto cestou nabádal divákov, aby začali objavovať svoj rodný kraj, plnili si sny a navštívili svoje vysnené destinácie.

Katarína Poláková je penzistka, ktorá svoj voľný čas komorne napĺňa maľovaním a písaním pre radosť. Od roku 1974 sa dvadsať rokov venovala kultúrno-výchovnej činnosti v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci vo vtedy existujúcej Galérii dieťaťa. Neskôr, počas niekoľkých desaťročí, pracovala ako dobrovoľníčka s mladými ľuďmi s postihnutím a s rómskymi deťmi, ktorých podporovala v štúdiu, aby raz mohli svoj talent realizovať na profesionálnej báze. Výstavníctvo jej prirástlo k srdcu, podieľala sa na realizácii a dramaturgii série výstav pre evanjelizačný DomQuo Vadis a pre Kníhkupectvo u Bandiho na Medenej ulici v Bratislave.

Od roku 2011 sa Katarína Poláková začala venovať vlastnej výtvarnej činnosti – pastelu a technike arttexu.  Pravidelne sa zúčastňuje postupovej súťaže Výtvarné spektrum, kde získala niekoľko ocenení a postup do celoslovenského kola.

Vo vybranej kolekcii arttexov v Kaštieli Modra autorka predstavuje niekoľko tematických okruhov – ako vieru, prírodu, hudbu a miesta, ktoré sama navštívila, a ktoré majú pre ňu cenný a jedinečný význam.
Názov výstavy „Anonymus performance III.“ zvolila autorka, ako sama uvádza, preto, že sa považuje za amatéra a chce, aby pozornosť návštevníkov nasmerovala nie na seba samú, ale na jej diela. Cieľom výtvarníčky je diváka potešiť a inšpirovať ho.

Autorská výstava obrazov Michala Tejgiho “Cestovanie v obrazoch”  a autorská výstava arttexov Kataríny Polákovej

„ANONYMUS PERFORMANCE III.“ v Kaštieli v Modre je pre verejnosť prístupná od 3. do 27. novembra 2023, počas návštevných hodín – od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 do 15:30 a v piatok od 9:00 do 12:30, okrem sviatkov. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.moska.sk  

Kurátor výstav: Mgr. Pavol Šima-Juriček