bratislavska-zupa-tento-rok-oceni-25-vynimocnych-osobnosti

Bratislavská župa tento rok ocení 25 výnimočných osobností

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje ocenenia zaujímavým osobnostiam – umelcom, učiteľom, lekárom, vedcom, športovcom či pracovníkom v sociálnej oblasti. Ide o ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kraja, ale i šírenie dobrého mena regiónu doma i v zahraničí. Výnimočný bude aj 21. ročník Ocenení BSK. Župné Zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí schválilo 25 osobností, ktorí sa na jeseň stanú úspešnými laureátmi týchto cien. 

„Ekonomický a spoločenský rozvoj nášho regiónu je dôležitý na to, aby sa nám tu dobre žilo. Som rád, že v tom nie sme sami, že je tu mnoho ľudí, ktorí svojou prácou, výsledkami obohacujú kraj a robia ho lepším. Každý rok som prekvapený, koľko takýchto výnimočných osobností tu máme. Na každého jedného som hrdý. Ocenenia sú uznaním a zároveň poďakovaním,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. 

Ten rok bolo Úradu BSK doručených 32 návrhov na udelenie Ocenení BSK. Z nich výberová komisia na základe hodnotiacich kritérií a spoločným konsenzom vybrala 25. Udelených tak bude 10 Výročných cien Samuela Zocha, deväť Pamätných listov Samuela Zocha a šesť Čestných občianstiev BSK. Rovnako bude už po 6. raz udelený aj titul Historická osobnosť regiónu za rok 2023, ktorý navrhuje predseda BSK. Za rok 2023 ho získa slovenský maliar, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, národný umelec Albín Brunovský. Okrem toho, že patril k najvýznamnejším ilustrátorom a grafikom 20. storočia, tak s Bratislavským krajom je spätý aj miestom narodenia. Jeho rodiskom je obec Zohor.

Výročná cena Samuela Zocha:

 • doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.
 • prof. PhDr. Peter Rónai, akad. maliar
 • MgA. Miroslav Duša
 • Mgr. Jaroslav Moravčík
 • Ing. Marian Plavec
 • Marián Guzikiewicz
 • RNDr. Branislav Mamojka, CSc.
 • Juraj Kubánka (in memoriam)
 • Hugo Portisch (in memoriam)
 • DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Pamätný list Samuela Zocha:

 • akad. maliar Igor Piačka
 • MUDr. Ružena Dolánová, MPH
 • Ing. arch. Michal Bogár, PhD.
 • Milan Bušo
 • Ing. Eva Lupová (in memoriam)
 • PhDr. Jana Miklovičová
 • PhDr. Silvia Poórová
 • PaedDr. Iveta Slobodníková
 • PhDr. Milena Štrbáková

Čestné občianstvo BSK:

 • Lamberto Ferranti
 • Dr. Werner Fasslabend
 • Dr. Maximilian Pammer
 • Dr. Martin Eichtinger
 • Dr. Erwin Pröll
 • Gerhard Schödinger

Historická osobnosť regiónu:

 • Albín Brunovský