bratislavska-zupa-zorganizovala-najvacsie-eko-forum-pre-ziakov-zakladnych-a-strednych-skol

Bratislavská župa zorganizovala najväčšie EKO FÓRUM pre žiakov základných a stredných škôl

Klimatická zmena, alternatívne spôsoby dopravy, ochrana vody či recyklácia odpadu. To sú len niektoré z tém, o ktorých sa mohli dozvedieť účastníci konferencie EKO FÓRUM. Zorganizoval ju Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý si uvedomuje potrebu a význam environmentálnej výchovy a vzdelávania, a to nielen mladej generácie. Preto v tomto smere podniká konkrétne aktivity. Jedným z nich je aj konferencia EKO FÓRUM. BSK ju zorganizovalo už po štvrtý raz. Konferencia bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Tentokrát sa uskutočnila v Senci. Určená bola pre žiakov z tohto okresu. Partnerom bolo aj mesto Senec. 

„Konferenciu organizujeme od roku 2021. Zameraná je na príklady dobrej praxe v oblasti klimatického vzdelávania, udržateľnej spotreby či zelených opatrení. Raz za pol roka vycestujeme do jednotlivých okresov v kraji, kde poskytovatelia envirovýchovy odovzdávajú svoje skúsenosti žiakom stredných a základných škôl. Tematicky je EKO FÓRUM ladené podľa toho, aký má konkrétny okres problém. V Senci je množstvo kvalitnej podzemnej vody, preto bola jej ochrana ťažisková téma. Dotkli sme sa tiež témy odpadov,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Program bol pestrý a inšpirovaný aj cyklodopravou, ktorá má v okrese Senec veľkú obľubu. Krajský cyklokoordinátor predstavil cyklodopravu v regióne ako alternatívny spôsob dopravy a zástupca primátora mesta Senec zase projektové zámery na podporu cyklistiky. Od Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sa žiaci a študenti mohli dozvedieť o klamlivej marketingovej stratégii zameranej na ekológiu, tzv. greenwashing. OZ Planer Lover sa zamerala na klimatické zmeny, organizovanie ekoworkshopov a ekoolympiády. Zástupca Chránenej krajinnej oblasti Záhorie vysvetlil, aká dôležitá je voda v prírode a prečo sú dôležité mokrade. Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci predstavila nový študijný odbor zameraný na ochranu životného prostredia. Ani žiaci neostali tento rok v pozadí. Zástupcovia Gymnázia Ľudovíta Štúra v Modre priblížili skúsenosti s ekologickými prístupmi a žiaci Gymnázia v Senci porozprávali ako vnímajú ekológiu vo svojom meste. Na konferencii sa žiaci prostredníctvom Storymapy z dielne BSK dozvedeli aj informácie o novom Regionálnom Ekocentre, ktoré bratislavská župa buduje v čunovskom kaštieli. Pôjde o enviro-vzdelávacie centrum a bude prvým svojho druhu na Slovensku. 

Na záver EKO FÓRA nechýbala ani súťaž, kde si žiaci mohli overiť svoje novonadobuduté vedomosti. Víťazi si odniesli sadenice stromčekov a rastlín, ktoré majú slúžiť na podporu biodiverzity. Starať sa o ne budú vo svojich školských areáloch.   

Ekofórum v Senci, ktorého sa zúčastnilo 270 účastníkov, sa stalo najväčším podujatím z radov Ekofóra BSK.