bratislavske-babkove-divadlo-hostovalo-s-predstavenim-popolvar-v-babkovom-divadle-lilarum-vo-viedni

Bratislavské bábkové divadlo hosťovalo s predstavením Popolvár v Bábkovom divadle Lilarum vo Viedni

V nedeľu 7. apríla 2024 hosťovalo Bratislavské bábkové divadlo s predstavením Popolvár v Bábkovom divadle Lilarum vo Viedni. 

Divadelná hra Popolvár z dielne Pavla Dobšinského a Kateřiny Schwarzovej je kultový príbeh o ufúľanom lenivcovi a jeho prerode na „najväčšieho na svete“.  Táto dobrodružná bábková inscenácia hovorí o pohľade na samého seba a iných, o sebavedomí, pýche a krivých zrkadlách. Po predstavení nasledoval bilingválny jazykový vzdelávací program s hádankami a hrami.