bratislavske-stare-mesto-hlada-ucitelky-a-ucitelov-do-materskych-skolok

Bratislavské Staré Mesto hľadá učiteľky a učiteľov do materských škôlok

Staré Mesto hľadá učiteľky alebo učiteľov do materských škôlok. Posily hľadáme do všetkých škôlok, ktorých zriaďovateľom je Staré Mesto. Pripojte sa do nášho tímu. Tešíme sa na vaše životopisy.

 Požadované vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

– úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy,

– VŠ I. st., VŠ II. st. odbor predškolská a elementárna pedagogika

Kritériá výberu:

– kvalifikačné predpoklady

– ovládanie štátneho jazyka

– bezúhonnosť

– zdravotná spôsobilosť

– precíznosť, svedomitosť a zodpovednosť

– flexibilnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

– spôsobilosť na právne úkony

– písomná žiadosť

– profesijný štruktúrovaný životopis

– písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

– pracovný pomer na dobu určitú

Ponúkaný plat:

– podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

podľa stupňa vzdelania a odpracovaných rokov pedagogickej činnosti základný plat od 837,00 € + ostatné príplatky.

Termín nástupu:

30.08.2023

Zamestnanecké benefity:

– 36 ¼ -hodinový týždenný pracovný čas

– 45 dní dovolenky

– raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

– stravovanie zabezpečené na pracovisku

Žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne na adresu:

– Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie školstva, Vajanského nábrežie 3,

814 21 Bratislava alebo na

– e-mail: zuzana.zimenova@staremesto.sk, t. č. 02/59246362

– e-mail: lubica.horvathova@staremesto.sk, t. č. 02/59246382

Zdroj: Staremesto.sk