bratislavske-stare-mesto-ma-plan-parkovacich-zon-paas-pre-celu-mestsku-cast

Bratislavské Staré Mesto má plán parkovacích zón PAAS pre celú mestskú časť

Staré Mesto sa pripravuje na zavádzanie ďalších parkovacích zón v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS. Poslanci a poslankyne staromestského zastupiteľstva schválili 6 nových zón, spolu s už zaregulovaniu zónou Hlavná stanica – Blumentál ich bude spolu sedem. Cieľom prípravy zásobníka zón je dôkladná príprava na postupné jednotlivé zavádzanie. Staré Mesto by teda malo o niekoľko rokov celé podliehať pravidlám celomestskej parkovacej politiky PAAS.

Som nesmierne rád, že poslanci a poslankyne schválili návrh nových parkovacích zón v Starom Meste. Naša mestská časť je veľmi špecifická. Ľudia v Starom Mesto bývajú, pracujú, navštevujú klutúrne podujatia, vyhľadávajú obľúbené parky, alebo sa len tak prechádzajú po nábreží. Regulácia parkovania je aj z tohto pohľadu rôznorodosti veľmi potrebná, ako pre návštevníkov našej mestskej časti tak aj pre Staromešťanov a Staromešťanky,“ hovorí Matej Vagač starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Rozdelenie zón vychádza zo skúsenosti z prevádzky v už zavedenej zóne Hlavná stanica – Blumentál, ale aj na základe spracovaných prieskumov a analýz parkovania. Návrh bol spracovaný dopravným oddelením Starého Mesta v súčinnosti s odbornými oddeleniami magistrátu hlavného mesta a prerokovaný v Komisii pre dopravu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Parkovacie zóny budú rozdelené nasledovne: 

Zóna č. 0 Centrum – Panenská

Zóna č. 1 Hlavná stanica – Blumentál – už fungujúca zóna 

Zóna č. 2 Hrad – Sokolovňa

Zóna č. 3 Horský park – Kalvária

Zóna č. 4 Bôrik – Patrónka

Zóna č. 5 Lanfranconi – Podhradie 

Zóny č. 6 Nové SND – Chalupkova

 „Jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. Veľkú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Naše mesto a aj jednotlivé mestské časti sa preto musia deliť do viacerých rezidentských zón. Pre obyvateľa zóny (napríklad SM1) je totiž dopad, že ťažšie zaparkuje pri svojom bydlisku, úplne rovnaký, či už mu parkovacie miesto zaberá návštevník z inej časti Starého Mesta, alebo zo Senca, ktorý tam dochádza za prácou alebo službami,” dodáva na margo počtu parkovacích zón vicestarosta pre rozvoj a modernizáciu Petr Skalník.

Parkovacia politika je podľa vedenia Starého Mesta kľúčovým nástrojom na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľný rozvoj. Problém statickej a dynamickej dopravy sa týka aj vozidiel Staromešťanov, Bratislavčanov aj ľudí z regiónu.

Zóny budú uvedené do prevádzky jednotlivo a postupne v najbližších rokoch. O najbližšie zaregulovanej PAAS zóne rokuje mestská časť s hlavným mestom a obyvatelia budú v predstihu informovaní.

Zdroj: Staremesto.sk