bratislavsky-kraj-spusta-druhy-rocnik umelecko-vzdelavacej sutaze-pamatate-si-este? 

Bratislavský kraj spúšťa druhý ročník umelecko-vzdelávacej súťaže Pamätáte si ešte? 

Druhý ročník vzdelávacej a kreatívnej súťaže „Pamätáte si ešte?“, určenej pre stredné školy po celom Slovensku, je oficiálne vyhlásený. Súťaž, ktorá vzbudila pozornosť a získala obľubu už vo svojom inauguračnom ročníku, sa tento rok zameriava na dve významné témy slovenskej histórie: „Otvorené hranice / 35 rokov od Nežnej revolúcie“ a „Povedali o SNP / 80 rokov od vypuknutia SNP“.

Cieľom súťaže je poskytnúť študentom platformu na kreatívne a umelecké spracovanie týchto historických udalostí, čím sa nielen obohatí ich poznávanie minulosti, ale aj rozvinie ich schopnosť kritického myslenia a tvorivého vyjadrovania. Organizátori vyzývajú mladých ľudí, aby prostredníctvom literárnych diel a dokumentárnych filmov preniesli svoje videnie a porozumenie týchto zlomových momentov slovenskej histórie.

S cieľom podporiť účastníkov v ich tvorivom procese, organizátori súťaže pripravili nový podcast s názvom „Ako umelecky a kreatívne spracovať orálnu históriu? Literárne dielo a dokumentárny film“. Tento podcast poskytne cenné rady a inšpiráciu, ako sa pustiť do tvorby, ako efektívne využiť orálnu históriu a ako svoje nápady premeniť na pútavé a zmysluplné umelecké dielo.

„Poznať svoju históriu je povinnosťou každého. Porozumieť jej, je už náročnejší proces vyžadujúci si čítanie, štúdium či logické myslenie. Aj o tomto všetkom je táto naša súťaž. Hlavným cieľom je nájsť a vyspovedať pamätníkov histórie, ktorí prežili alebo poznali ľudí žijúcich v konkrétnych historických obdobiach najnovších dejín. Potom získaný príbeh prerozprávať do umeleckého diela alebo vytvoriť dokumentárny film. Materiály sú akoby živými učebnicami, ktoré môžu svojou autenticitou obohatiť vyučovacie hodiny dejepisu, občianskej náuky, etiky, estetiky, umenia a kultúry,“ popísal predseda BSK Juraj Droba.

Termín odovzdania prác je stanovený na 20. októbra 2024, čo účastníkom poskytuje dostatok času na to, aby sa do svojich projektov mohli ponoriť a vytvoriť niečo naozaj výnimočné. Organizátori sa tešia na širokú paletu príspevkov, ktoré reflektujú individuálne pohľady študentov na uvedené historické udalosti, ako aj na ich kreatívne zručnosti a schopnosti.

Účasť na súťaži „Pamätáte si ešte?“ predstavuje výnimočnú príležitosť pre študentov stredných škôl, aby sa nielen učili o významných udalostiach slovenskej histórie, ale aby sa tiež aktívne zapojili do ich spracovania a interpretácie. Ako minulé roky ukázali, súťaž je nielen svedectvom mladých talentov, ale aj platformou pre vzdelávanie a rozvoj.