bratislavsky-kraj-spusta-druhy-rocnik umelecko-vzdelavacej sutaze-pamatate-si-este? 

Bratislavský kraj spúšťa druhý ročník umelecko-vzdelávacej súťaže Pamätáte si ešte? 

Dôležité historické medzníky slovenskej histórie budú v centre pozornosti aj druhého ročníka projektu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pamätáte si ešte?. Umelecko-vzdelávacia súťaž je určená pre osemročné gymnáziá a stredné školy na území BSK a odštartovala v piatok 23. 2. 2024.

„Poznať svoju históriu je povinnosťou každého. Porozumieť jej, je už náročnejší proces vyžadujúci si čítanie, štúdium či logické myslenie. Aj o tomto všetkom je táto naša súťaž. Hlavným cieľom je nájsť a vyspovedať pamätníkov histórie, ktorí prežili alebo poznali ľudí žijúcich v konkrétnych historických obdobiach najnovších dejín. Potom získaný príbeh prerozprávať do umeleckého diela alebo vytvoriť dokumentárny film. Materiály sú akoby živými učebnicami, ktoré môžu svojou autenticitou obohatiť vyučovacie hodiny dejepisu, občianskej náuky, etiky, estetiky, umenia a kultúry,“ popísal predseda BSK Juraj Droba.

Druhý ročník je bohatý na okrúhle výročia ako vstup Slovenska do EÚ v roku 2004, zavedenie eura v roku 2009, 35. výročie Nežnej revolúcie či 80. výročie SNP.

Oficiálne sú pre rok 2024 vyhlásené dve súťažné témy:

Otvorené hranice / 35 rokov od Nežnej revolúcie

Povedali o SNP / 80 rokov od vypuknutia SNP

Témy sú postavené tentokrát širšie, čím dávajú možnosť rozprávať rôzne príbehy a vyjadriť pocity rozprávačov. Téma spojená so Slovenským národným povstaním by mohla priblížiť príbehy už raz počuté a prerozprávané ako memento a spomienku na toto obdobie, nakoľko stretnúť priamych účastníkov je v súčasnosti už náročné.  

Rovnako ako minulý rok pripravuje BSK podcasty s odborníkmi na všetky jubilujúce historické témy a jeden podcast na teoreticko-praktickú tému – ako spracovať príbehy získané orálnou metódou a následne postupovať pri tvorbe literárneho diela a dokumentárneho filmu. 

Termín, dokedy treba súťažné práce odovzdať, je do 18. októbra 2024.

V súvislosti s projektom sa na Úrade BSK v piatok 23. 2. 2024 uskutočnil odborný seminár pre pedagógov, na ktorom BSK  vyhodnotil súťažné práce prvého ročníka a odovzdal ceny. Absolútni víťazi získali pobyt v Bruseli a návštevu Európskej komisie. 

Podcasty z roku 2023 sú zverejnené na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk, kde rovnako budú k dispozícii literárne diela a dokumentárne filmy študentov.