bratislavsky-kraj-usporiadal-stvrty-pediatricky-den

Bratislavský kraj usporiadal štvrtý pediatrický deň

Pod strechou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa stretli pediatri z ambulancií v BSK. Išlo už o štvrté takéto stretnutie s odborom zdravotníctva BSK a krajským lekárom.

Okrem diskusie o aktuálnych témach a problémoch v zdravotníctve, boli súčasťou programu aj odborné prednášky. Na Župnom pediatrickom dni sa lekári dozvedeli o nových postupoch pri posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa vyžadujúceho osobitnú starostlivosť. Informovaní boli aj o často kladených otázkach pri vypisovaní na PN a OČR, alebo ako chrániť účinnosť antibiotík. Krajský lekár Tomáš Szalay predstavil štatistiky spotreby ATB.

„Dobrá vzájomná komunikácia je nevyhnutným predpokladom fungovania zdravotníctva v kraji. Nechceme komunikovať len listami či mailami. Rovnako nechceme komunikovať len reaktívne, keď riešime nejaký podnet. Toto je proaktívny komunikačný prístup, ktorý si lekári pochvaľujú. A to aj keď nie vždy so všetkým súhlasia. Je to cenná spätná väzba z terénu, ktorá nám umožňuje lepšie chápať potreby primárnej pediatrie,“ ozrejmil lekár kraja Tomáš Szalay.