bratislavsky-kraj-ziskal-ocenenie-zodpovedny-obstaravatel-2022

Bratislavský kraj získal ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022

Portál TRANSPAREX udelil Bratislavskému samosprávnemu kraju ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Župa sa tak ocitla medzi verejnými obstarávateľmi, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+ (veľmi zodpovedný obstarávateľ).

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Jeho cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. „Práve vďaka verejnej kontrole prispievame k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáhame obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov,“ uvádzajú autori rebríčka.

„Z nášho hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie realizoval Bratislavský samosprávny kraj uplynulý rok profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizoval kraj výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia,“ uviedol Matúš Džuppa, predseda predstavenstva spoločnosti ProWise, ktorá stojí za rebríčkom Transparex.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 získalo len 236 najlepších verejných obstarávateľov. Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov boli hodnotené tieto ukazovatele:

  • Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
  • Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
  • Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • Pochybenia v procese verejného obstarávania
  • Koncentrácia dodávateľov
  • Reputačné riziko obstarávateľov
  • Reputačné riziko dodávateľov

Zdroj: Transparex