bratislavsky-zupan-juraj-droba-ocenil-ucitelov-za-rok-2024

Bratislavský župan Juraj Droba ocenil učiteľov za rok 2024

Priestory Primaciálneho paláca sa v utorok 26. 3. 2024 niesli v duchu oceňovania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ten každoročne oceňuje 20tku najlepších, najzanietenejších, najšikovnejších či najinovatívnejších. 21. ročník podujatia opäť ukázal, že učitelia chcú školstvo posúvať vpred. O hudobný program sa postarali žiaci konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave – Konzervatorium band. 

„Veľmi si vážim náročnú a výnimočnú prácu tisícov pedagógov, ktorí dennodenne odovzdávajú kus seba pri vzdelávaní, výchove a formovaní našich detí. Záleží nám na každom jednom. Atraktivita učiteľského povolania v našom kraji je dlhodobo nízka, čo spôsobujú do veľkej miery náklady na život. V priemerne sú o 35 % vyššie v porovnaní s inými regiónmi. Preto v rámci našich možností robíme kroky, ktoré celkovo zlepšujú materiálno-technické vybavenie škôl, ale aj situáciu učiteľov. Rovnako zatraktívňujeme toto povolania, či už príspevkami na zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, budovaním nových nájomných bytov pre zamestnancov stredných škôl alebo systémom benefitov pre pedagógov,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. 

Učiteľov na ocenenie nominovali samotné školy. Každá škola mohla nominovať svojho zamestnanca, kolegu, ktorého si váži a oceňuje jeho prácu. Tento rok prišlo 48 nominácií zo 44 škôl a školských zariadení. Výberová komisia nakoniec vybrala 20tku výnimočných pedagogičiek a pedagógov, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia mladej generácie.

Ocenenie si učitelia prevzali za to, že pôsobia motivačne, sú výbornými tím lídrami, podporujú žiakov pri rôznych súťažiach, vo svojej práci aplikujú inovatívne metódy s dôrazom na rozvíjanie kritického myslenia, majú bohatú škálu mimovyučovacích aktivít či povzbudzujú kolegov k pokroku vo výchovno-vzdelávacom procese.

„Mnohé z toho, čo sa v posledných rokoch deje v spoločnosti aj vo svete, výrazne vplýva práve na mladú generáciu. O to je táto práca náročnejšia. Učitelia častokrát nie sú len pedagógmi, ale aj mediátormi, bútľavými vŕbami, dôverníkmi či opornými piliermi pre mladých ľudí, ktorí si ešte len hľadajú svoje miesto v živote. To všetko len potvrdzuje, že učiteľstvo nie je „len“ povolanie, je to poslanie. Dobrým učiteľom môže byť len človek, ktorý to robí celým srdcom,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Ocenení pedagógovia za rok 2024:

Ivana Bršťáková – Obchodná akadémia na Dudovej ulici v Bratislave
Ivana Červenková – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej ulici v Bratislave
Gabriela De-Dona – vychovávateľka v Školskom internáte na Trnavskej ceste v Bratislave
Iveta Doktoríková – Stredná odborná škola beauty služieb na Račianskej ulici v Bratislave
Mária Chovancová – Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave
Tatiana Keméňová – Spojená škola na Tokajíckej ulici v Bratislave
Ľubica Kiššová- Vajarská – Gymnázium v Malackách
Jakub Krcho – Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej ulici v Bratislave
Dagmar Livorová – Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave
Sylvia Martinkovičová – Gymnázium na Grosslingovej ulici v Bratislave   
Róbert Mezei – Spojená škola Pankúchova v Bratislave
Dana Navarová – Obchodná akadémia v Pezinku
Sylvia Oškerová – Stredná odborná škola pedagogická v Modre
Renáta Peťková – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave
Jana Široká – Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave
Iveta Šoltésová – Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave
Katarína Tomascheková – Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave
Tünde Tóthová –  Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave
Eva Vengerová – Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici v Bratislave
Jarmila Volovárová – Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre