bratislavu-caka-modernizacia-trolejbusovej-trate-na-dolne-hony

Bratislavu čaká modernizácia trolejbusovej trate na Dolné Hony

Modernizácia vozidlového parku a infraštruktúry pre trolejbusy. Do toho všetkého sa pustil Dopravný podnik Bratislava (DPB). Pribudnú nielen nové vozidlá, ale aj zariadenia a káble, ktoré sú nevyhnutné pre ich bezproblémovú prevádzku. Aktuálne prebieha renovácia meniarní a výmena podzemných trakčných káblov. Hoci na prvý pohľad možno nie je zmena hneď zrejmá, zvyšuje to komfort pre cestujúcich.

Zavedenie MEGAtrolejbusov, ktoré disponujú vyššou kapacitou, znamená nielen pohodlnejšie cestovanie pre cestujúcich, ale aj väčšiu záťaž na trolejbusovú sieť DPB. V rámci pripravenosti na nasadenie ešte kapacitnejších vozidiel DPB spustilo projekt „Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“, ktorý zahŕňa výmenu podzemných napájacích trakčných káblov z meniarní v Ružovej Doline a Dolných Honoch, napájajúcich trolejbusové trate na Dolných Honoch, ako aj na Gagarinovej a Mierovej ulici. Viditeľná zmena pre obyvateľov bude jednotný antracitový náter stĺpov trakčného vedenia.

V období jarných prázdnin, kedy je dopyt nižší, na Dolných Honoch prebehne napäťová výluka. Medzi 2. a 10. marcom 2024 budú na linkách 42, 71 a 72 premávať náhradné autobusy podľa pôvodných trás. V uvedenom termíne bude Vrakunská ulica v úseku Popradská – Komárovská otvorená pre osobnú dopravu len smerom na Dolné Hony, pričom smerom do centra bude vedená obchádzka cez Kazanskú ulicu. Po tomto období sa práce budú pokračovať bez obmedzenia cestnej premávky. V apríli a máji sú naplánované ďalšie napäťové výluky na Mierovej a Gagarinovej ulici, o čom bude verejnosť včas informovaná. Renovácia sa týka aj meniarní, kde príde k výmene zastaraných technológií za nové, spoľahlivejšie a modernejšie.

Celý projekt modernizácie by mal byť dokončený do konca júna 2024. Financovanie „Modernizácie kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“ je zabezpečené z Kohézneho fondu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.