centrum-socialnych-sluzieb-sibirka:-spolocne-tvorime-radost-a-podporujeme-inkluziu

Centrum sociálnych služieb Sibírka: Spoločne tvoríme radosť a podporujeme inklúziu

Služba včasnej intervencie pri CSS Sibírka sa aj tento rok zapojila do dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2023. Vďaka dobrovoľníkom z firiem Amazon a Yangfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o sa podarilo vyčistiť a vydezinfikovať priestory, umyť okná a pripraviť školský dvor na denný integrovaný tábor. Táto spolupráca s Obchodnou akadémiou a OZ Kamky je dôležitou súčasťou podpory a integrácie našich prijmateľov.

DDS Sibírka usporiadala niekoľko skvelých aktivít, ktoré prinášajú radosť a prospech jej prijímateľom. Súťaž v kuželkách nielenže trénuje jemnú motoriku, pozornosť a spoluprácu, ale poskytuje aj pracovníkom príjemnú psychohygienu počas náročných 12-hodinových služieb.

Maľovanie zrkadielok s maminami na Deň krivých zrkadiel je tradičnou a tešenou aktivitou, kde sa rodičia a príbuzní detí zúčastňujú tvorivejho popoludnia spolu so svojimi deťmi. Táto príjemná atmosféra, sprevádzaná dobrými nápojmi a „babskou debatou“, vytvára priateľskú a tvorivú vzdušnú atmosféru.

Keramické trhy v meste Pezinok sú pre DDS Sibírka skvelou príležitosťou na inšpiráciu, osobné stretnutia a predaj výrobkov vytvorených ich prijímateľmi. Táto udalosť prináša veľa radosti a povznášajúcej atmosféry vďaka množstvu krásnych umeleckých diel.

Deň krivých zrkadiel je pre DDS Sibírka pravidelnou príležitosťou na stretávanie sa s verejnosťou a diskusie o špecifikách a umení ich prijímateľov. Táto akcia poskytuje priestor na rozpravu o tvorbe a prezentácii umeleckých diel vytvorených príjmateľmi.

Súťaž vo varení guláša je vždy veľkou radosťou pre DDS Sibírka. Príjemné stretnutia, vynikajúca organizácia a skvelá chuťová paleta poskytujú zážitky pre ich tím a vytvárajú raj pre chuťové bunky.

Rozlúčka s kolegyňou je vždy emotívnym momentom v živote organizácie. Je to príležitosť pripomenúť si všetko, čo prispela počas 25 rokov práce pre pomoc tým „najslabším“ medzi nami. Je to gesto vďaky a uznanie jej úsilia a oddanosti.

Letná grilovačka je jedinečným a očakávaným podujatím, kde sa stretávajú PSS, pracovníci a rodičia. Tieto stretnutia napĺňajú vzájomné priateľstvá, ľudskú vzájomnosť, dobrotu jedla, príjemnú hudbu a zábavné aktivity.

Práca DDS Sibírka a jej dobrovoľníkov prináša radosť, podporu a úžitok. Je to dôkaz neoceniteľnej hodnoty a významu inklúzie a poskytovania podpory tým, ktorí to najviac potrebujú.