cyklocesta-z-modry-do-senkvic:-s-vyhladmi-na-vinice-i-male-karpaty

Cyklocesta z Modry do Šenkvíc: S výhľadmi na vinice i Malé Karpaty

Trasa vedie od cintorína v Modre, popri modranskom rybníku, Kaplnke najsvätejšej trojice, cez vinice až po železničnú stanicu v Šenkviciach. Popri cykloceste sú vybudované dve odpočívadlá. Okrem krásnych výhľadov na Malé Karpaty sa môžete zastaviť aj na mieste postrelenia Ľudovíta Štúra. Dĺžka cyklotrasy je 4,9 kilometra.

Hoci primárnym účelom vybudovania cyklotrasy bolo spojenie Modry so železnicou, poteší aj rekreačných cyklistov. Je vstupnou bránou do Malých Karpát a ponúka veľký výber cyklotrás pre voľnočasové vyžitie a rekreáciu. Trasovanie cyklotrasy bolo projektované tak, aby sa k nej v budúcnosti mohla napojiť ďalšia vetva zo smeru Modra – Kráľová.

Cyklotrasa bola vybudovaná na poľných cestách s asfaltovým povrchom v šírke 3 metre. Z dôvodu, že v trase cyklocesty ide aj plynovod, jeden úsek s dĺžkou 414 metrov je zo štrkodrviny.

Na dopravnom termináli v Šenkviciach sa nachádza prestrešené stojisko na odloženie a parkovanie bicyklov. Odpočívadlá sú vybavené servisnými cyklostojanmi, lavičkami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle. Jedno odpočívadlo má drevený altánok.

Na vybudovanie cyklodopravného spojenia medzi mestom Modra a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach získalo Združenie obcí Modra – Šenkvice príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zmluvná cena za dielo bola 627.058,11 EUR (bez DPH) a zhotoviteľom spoločnosť PORR, s.r.o. Sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu (SO RO) IROP je Bratislavský samosprávny kraj. Cyklocesta sa začala stavať v roku 2022, dokončená bola v roku 2023. (Foto: Michal Feik)

Modra

Staré vinohradnícke mesto, od roku 1607 slobodné kráľovské mesto Modra, je jednou z dominánt Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Leží na juhovýchodných úbočiach Malých Karpát, ktoré sú chránenou oblasťou s mnohými rekreačnými oblasťami.

S mestom Modra sa spája mnoho prívlastkov – Modra historická, vinohradnícka a vinárska, Štúrova, keramická, kultúrna, turistická. V histórii Modry nemožno pozabudnúť ani na dve najstaršie a najkrajšie rekreačné oblasti. Prvou je Modra – Harmónia a druhou stredisko Piesky a Zochova chata. Modranský spolok vinohradníkov každoročne pripravuje podujatia ako je Malokarpatské vinobranie, ktoré sa koná v septrembri, Vitis Aurea (súťaž vín) či Deň otvorených pivníc v novembri. (Zdroj: visitmdora.sk, Foto: Michal Feik a Monika Kováčová)

Miesto zranenia Ľudovíta Štúra

Pamätník sa nachádza v chotárnej časti Modry Šnaudy, kde sa Ľudovít Štúr dňa 22. decembra 1855 nešťastne postrelil. Miesto bolo prvýkrát označené pomníkom v roku 1956 a obnovené bolo roku 1986. Vznikol areál, ktorému dominuje lipa s bielou mramorovou plochou pred pomníkom, na ktorom sa nachádza známy epigram Ľ. Štúra „Bílá snad si byla, když Modrou teď se nazýváš, černou, zdá se mi, než slouti mi ješte budeš.“ (Zdroj a foto: modranskepivnice.sk)

Šenkvice

Šenkvice vznikli v roku 1964 zlúčením Malých a Veľkých Čaníkoviec (do roku 1948 nazývaných ako Malé Šenkvice a Veľké Šenkvice). Obec je najväčšou malokarpatskou obcou, súčasne najväčšou obcou okresu Pezinok a jednou z najväčších obcí Bratislavského kraja. Aj napriek výraznému stavebnému rozmachu v poslednom desaťročí sa Šenkvice dlhodobo radia medzi najväčšie obce Slovenskej republiky (v prvej dvadsiatke najväčších).

Obec leží v Trnavskej pahorkatine, podcelku v západnej časti Podunajskej nížiny, 25 km severovýchodne od Bratislavy a 5 km východne od mesta Pezinok. Šenkvice sa rozprestierajú v doline Stoličného potoka a južne od obce sa nachádza Šenkvický háj. Obcou prechádza hlavná železničná trať Bratislava – Trnava. (Foto: obec Šenkvice)

Prestupný terminál Šenkvice

Novovybudovaný moderný terminál umožňuje prestup medzi viacerými druhmi dopravy – železničnou, automobilovou, prímestskou autobusovou, cyklistickou a pešou. V území boli počas výstavby doplnené chodníky pre bezpečný prístup chodcov k verejnej osobnej doprave s bezbariérovými úpravami. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bol realizovaný nový prístrešok autobusovej zastávky a osadený drobný mobiliár. Súčasťou projektu bola aj rekultivácia zelene a výsadba vzrastlých stromov. Celý areál je osvetlený a sú v ňom inštalované bezpečnostné kamery.

V rámci projektu bolo vybudovaných 87 nových parkovacích miest pre cestujúcich, ktorí prestupujú na verejnú osobnú dopravu. Zároveň bol inštalovaný parkovací systém a realizované nové dopravné riešenie územia, čo zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V rámci dopravného terminálu bol zrealizovaný aj priestor pre parkovanie bicyklov (Bike & Ride). (Foto: Michal Feik)