den-dunaja-v-pink-whale

Deň Dunaja v PINK WHALE

Deň Dunaja, verejné podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 29.06. 2023 od 18:00 do 22:30 hod. v klube PINK WHALE. PINK WHALE je na  Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu (približne pod bratislavským hradom, tretie plavidlo nad mostom SNP v smere proti prúdu, 1868 rkm).

Podujatie je zamerané na environmentálnu osvetu a zvyšovanie verejného povedomia o problémoch a výzvach, ktorým čelí ochrana dunajskej prírody. Vrátane osvetovej časti programu (film a moderovaná diskusia) na Vás čaká aj hudobný program.

18:00 – 18:40 Premietanie filmu v podpalubí „Dunaj spútaný v krajine“ (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EYHN1eZWkLs)

18:45 – 19:00 Danyoub 

19:00 – 20:30 Moderovaná verejná diskusia na tému „Problémy a výzvy v ochrane prírody Dunaja“ (moderátor Martina Paulíková + diskutujúci Andrej Somora, Andrej Kovarík, Andrej Škrinár, Martin Mišík)

20:30 – 21:00 Peter Fedorčák – Chapman Stick

21:00 – 22:00 Džez a hrúza

Podujatie organizuje  OCHRANA PRÍRODY PODUNAJSKA, Správa CHKO Dunajské luhy (Štátna ochrana prírody SR) a Za živé rieky.