depeche-mode-v-bratislave-v-nedelu-28-maja.-organizacne-informacie

Depeche Mode v Bratislave v nedeľu 28. mája. Organizačné informácie

Legendárna kapela vyráža na svoje 19. turné s názvom The Memento Mori Tour, v rámci ktorého zavíta aj k nám. Autori Personal Jesus, Enjoy the Silence, It’s No Good, Never Let Me Down Again a mnohých ďalších ikonických skladieb sa vydávajú na prvé turné po piatich rokoch. Dave Gahan a Martin Gore vystúpia v Bratislave už 28. mája 2023 na Národnom futbalovom štadióne.

ČASOVÝ PLÁN

 • 16.30 hod. otvorenie brán pre držiteľov vstupeniek Front Of Stage Early Entry a Hot Seat Package
 • 17.00 hod. otvorenie brán
 • 19.30 hod. Cold Cave
 • 20.45 hod. DEPECHE MODE

VSTUPY

Sektor Státie A – vstup do sektoru je zo strany ulice Kalinčiakova a následne cez Tunel T1 alebo T2

Sektor Státie B – vstup do sektoru je zo strany ulice Bajkalská a následne cez Tunel T1 alebo T2

Sektory sedenie – vstup do sektorov je zo strany ulice Viktora Tegelhoffa a Bajkalská cez schodiská, ktorými sa dostanete k svojmu sektoru cez vonkajšiu platformu štadióna na poschodí

Skybox S1 – S43 – vstup do skyboxov je z ulice Kalinčiakova cez Gate VIP

Sektor V03, V04, V05, V06, V07 a VIP lounge státie – vstup do VIP sektorov je z ulice Kalinčiakova cez Gate VIP

Imobilný a doprovod – vstup do sektorov je na rohu ulice Viktora Tegelhoffa a Bajkalská cez nájazdovú plošinu pri schodisku, ktorou sa dostanete k svojmu sektoru cez vonkajšiu platformu štadióna na poschodí

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Návštevníci podujatia sú povinní rešpektovať bezpečnostné pokyny usporiadateľa. Pri vstupe na štadión sa musí každý návštevník podrobiť bezpečnostnej prehliadke, pri ktorej budú návštevníkom odobraté všetky zakázané predmety. Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášania:

 • batožina nesmie presiahnuť rozmer A4 (bude pripravená úschovňa)
 • alkoholu,
 • jedla,
 • omamných látok,
 • dáždnikov,
 • ostrých predmetov,
 • umelohmotných a sklenených fliaš,
 • iných sklenených predmetov,
 • zbraní,
 • kamier a fotoaparátov,
 • iných predmetov ohrozujúcich bezpečnosť ostatných návštevníkov.

BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY

Na mieste konania budú pripravené posilnené bezpečnostné zložky, ktoré budú nápomocné pri zabezpečení hladkého príchodu na podujatie, priebehu podujatia aj odchodu z podujatia.

FOTO A VIDEO

Počas podujatia platí pre všetkých návštevníkov prísny zákaz fotografovania a filmovania profesionálnou technikou. Návštevníkom s fotoaparátom s objektívom a kamerou nebude umožnený vstup na podujatie alebo im budú tieto zariadenia odobraté. Usporiadateľ nezodpovedá za takto odobraté zariadenia, ich uskladnenie, krádež a ani za akékoľvek iné škody na nich spôsobené. Návštevník má možnosť odložiť si profesionálnu techniku v spoplatnenej úschovni na poschodí zo strany ulice Bajkalská.

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA

Na mieste konania budú pripravené vozidlá záchrannej služby a zdravotníci v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií návštevníkov.

POKLADŇA

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii pokladňa Ticketportal-u, ktorá sa bude nachádzať na vonkajšej platforme štadióna na poschodí. Vstup do pokladne je cez schodisko zo strany ulice Bajkalská. Pokladňa bude otvorená v deň podujatia (28.5.2023 – nedeľa) od 16:00 do 21:00 hodiny.

ÚSCHOVŇA

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii spoplatnená úschovňa vecí, ktorá sa bude nachádzať na vonkajšej platforme prvého poschodia, kam sa návštevník dostane cez schodisko zo strany ulice Bajkalská.

GASTRO

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii dostatočný počet gastro stánkov s nápojmi aj občerstvením na námestí pred štadiónom aj vo vnútorných priestoroch štadióna. Platba bude možná platobnou kartou aj v hotovosti.

SOCIÁLNE ZARIADENIA

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii dostatočný počet sociálnych zariadení na námestí pred štadiónom aj vo vnútorných priestoroch štadióna.

MERCHANDISE

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii 6 stánkov s merch-om. 2 sa budú nachádzať na námestí pred štadiónom, 3 na vonkajšej platforme štadióna na poschodí a 1 pri vstupe Gate VIP. Otvorené budú 28.5.2023 od 14:00 pre návštevníkov s platnou vstupenkou na podujatie aj bez vstupenky.

DOPRAVA

Návštevníkom odporúčame dostaviť sa na podujatie pešou chôdzou, MHD (https://imhd.sk/ba/) alebo využiť taxi služby. V prípade príchodu autom prosíme o využitie parkovacích plôch v širšom okolí miesta konania podujatia (https://paas.sk/zachytne-parkoviska/), plateného parkoviská NTC arény, TIPOS arény alebo priľahlé uličky, nakoľko nebude podzemná garáž štadióna sprístupnená.

POČASIE

Podujatie sa bude konať za každého počasia, pokiaľ meteorologické podmienky objektívne neohrozia priebeh podujatia a zdravie návštevníkov. Preto si dovoľujeme v prípade dažďa požiadať návštevníkov, aby mali k dispozícii pršiplášte, nakoľko bude vstup s dáždnikom z bezpečnostných dôvodov zakázaný.

UPOZORNENIE

Všetkým návštevníkom výrazne odporúčame včasný príchod na miesto konania podujatia, aby mali možnosť zaujať svoje miesto v hľadisku v dostatočnom predstihu pred začiatkom podujatia. Návštevníci podujatia sú povinní rešpektovať organizačné pokyny usporiadateľa. Do priestorov štadióna je vstup možný len s platnou vstupenkou. Vstupenka umožňuje jednorazový vstup na podujatie. Navigačné tabule a displeje budú rozmiestnené v okolí štadióna a prípadnú navigáciu poskytnú aj označení pracovníci usporiadateľskej služby. Národný futbalový štadión, ako aj jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Všetky incidenty budú kamerami zachytené a okamžite vyhodnotené bezpečnostnými zložkami na štadióne.