distribucia-tabliet-bti-proti-larvam-komarov

Distribúcia tabliet BTI proti larvám komárov

Hlavné mesto bude aj počas tejto sezóny monitorovať liahniská a eliminovať larvy komárov prostredníctvom látky BTI. Od marca skontrolovali odborníci a dobrovoľníci viac ako 2 600 liahnísk a zrealizovali už viac ako 60 zásahov v rôznych lokalitách mesta.

Hlavnú sezónu výskytu komárov ohraničujú mesiace apríl až september. V tomto období Bratislava intenzívne kontroluje zmapované liahniská. Cieľom je predchádzať kalamitnému liahnutiu a počty komárov minimalizovať. V prípade zistenia nadlimitných hodnôt sa pristupuje k aplikovaniu látky BTI. Ide o selektívny biologický larvicíd, ktorý využíva kmene baktérií, ktoré následne ničia larvy komárov. Pri správnej aplikácií likviduje 100 % lariev v liahnisku skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. Na rozdiel od chemických postrekov so škodlivými účinkami na zdravie obyvateľov a životné prostredie, BTI účinkuje výlučne na larvy komárov.

Výskytu komárov nie je možné predísť úplne, Bratislava sa ale sústredí na včasné zlikvidovanie čo najväčšieho počtu lariev, aby štípajúcich komárov bolo čo najmenej.

Mestská časť Ružinov sa k eliminácii lariev pripája tým, že spustila distribúciu tabliet BTI pre občanov, majiteľov, nájomcov záhrad a rodinných domov. Tablety je možné si vyzdvihnúť v budove MÚ na oddelení Životného prostredia v kancelárii 1. kontaktu č. dverí 10 počas stránkových hodín.

Distribúcia tabliet je voľná. Do jednej domácností je určená 1 krabička (10 tabliet).   

Dôležité je dodržať koncentráciu prípravku. Jedna tableta stačí na 50 litrov, sama sa rozpustí za 20 minút. Odporúča sa aplikovať pomocou kanvy na polievanie alebo záhradného postrekovača. Všetky informácie použitia sú v príbalovom letáku, ktorý je súčasťou balenia.

Viacej o projekte Mosquito Bioregulation nájdete na stárnke: https://mosquito-bioregulation.eu/

Zdroj: Ruzinov.sk