divadelne-konfrontacie-zazili-restart

Divadelné konfrontácie zažili reštart

V dňoch 2. až 5. mája sa v Stupave uskutočnila prehliadka spojená s postupovou súťažou neprofesionálnych divadiel Bratislavského kraja pod názvom Divadelné konfrontácie.

Celkovo sa prehliadky zúčastnilo 18 súborov – 5 divadiel mladých (FEDIM) a 13 divadiel dospelých (Belopotockého Mikuláš).

Jednou z hlavných zmien bolo premiestnenie Divadelných konfrontácií z Pezinka do Stupavy. Tento krok sa udial veľkou náhodou a dnes ho hodnotíme ako výrazný a zmysluplný posun. Zároveň aktivity Malokarpatského osvetového strediska sa tak podarilo rozdeliť a vyvážiť v rámci celého regiónu Bratislavského kraj. V Stupave boli k dispozícii dve plnohodnotné sály s profesionálnym technickým zázemím a s dostatočnou kapacitou pre divákov. Plné hľadisko ocenili hlavne účinkujúci.

Počas celého podujatia v hľadisku sedela taktiež odborná porota v zložení doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. (teatrologička), doc. Katarína Šafaříková, ArtD. (herečka a pedagogička VŠMU), Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD. (režisér). Po každom predstavení viedli s členmi súboru diskusiu ohľadom inscenácie, ponúkli spätnú väzbu a odborný pohľad. Na konci prehliadky mala odborná porota neľahkú úlohu a to vyhodnotiť a oceniť jednotlivé inscenácie.