do-scitania-bocianov-sa-moze-zapojit-i-verejnost

Do sčítania bocianov sa môže zapojiť i verejnosť

V tomto roku sa po desiatich rokoch opäť uskutoční i na Slovensku medzinárodné sčítanie bocianov. Ako pre TASR uviedla Marta Hrešová zo Štátnej ochrany prírody SR – Regionálneho centra ochrany prírody (RCOP) Prešov, sčítanie ponúkne výsledky, aký je populačný trend bocianov v Európe.

Koordináciu sčítania vedie nemecká Naturschutzbund Deutschland v spolupráci s BirdLife International. Na Slovensku sa do sčítania zapája Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovakia prostredníctvom svojich členov. Spravodajcami sú aj dobrovoľníci z radov verejnosti a odborní pracovníci správ národných parkov a chránených krajinných oblastí.

„Do sčítania sa môže zapojiť každý, kto bude pozorovať hniezdo bociana a údaje pozorovania zapisovať prostredníctvom webstránky bociany.sk. Ľudia tam môžu zapisovať, kedy bociany prileteli na hniezdo a ak budú mať mláďatá, tak koľko ich je a podobne,“ vysvetlila Hrešová a doplnila, že vhodným obdobím na zaznamenanie obsadených hniezd a zistenie počtu vyvedených mláďat u nás je obdobie od 15. júna do 20. júla.

Ornitológovia budú koncom júna na hniezdach krúžkovať mláďatá bocianov. „Realizuje sa to vtedy, keď už sú dostatočne veľké a krúžok im z nohy nespadne. Nie sú zároveň natoľko veľké, aby napríklad boli vyplašené a mohli vyskočiť z hniezda. Takýmto spôsobom máme potom veľmi dobrú návratnosť informácií, kadiaľ jednotlivé bociany putujú, pretože čísla z krúžku sa dajú ľahko odčítať aj ďalekohľadom,“ doplnila Hrešová.

„Minulý rok bolo na Slovensku zaznamenaných 1456 obsadených hniezd bocianov,“ uviedla Hrešová. Bocian biely hniezdi podľa jej slov zhruba na 75 percentách plochy územia. Zvyčajne sa vyhýba súvisle zalesnenému prostrediu. Prevažná časť populácie hniezdi na objektoch vybudovaných ľuďmi – stĺpoch elektrických vedení, komínoch, vysokých vežiach, a radi obsadzujú umelé hniezdne podložky. Len malá časť populácie hniezdi na stromoch mimo obcí.